ISAPPARELS được mệnh danh là “Thủ phủ may mặc của thế giới”, nơi giao nhau của ba Khu phát triển Kinh tế Quốc gia.Do đó, sự sẵn có của Vật liệu, Vận chuyển và Lực lượng lao động làm cho nó trở thành địa điểm lý tưởng để sản xuất.

Chúng tôi thành lập năm 1998, với tên gọi “Nhà máy sản xuất hàng may mặc dệt kim Hongwei ngoại ô Nam Xương”.Năm 2010, ISAPPARELS bắt đầu là nhà sản xuất hàng may mặc cắt và may tại Nam Xương Trung Quốc.

đọc thêm